Blog

Jezici uralske jezičke porodice

Uralski jezici pripadaju jezičkoj porodici koju čini tridesetak jezika, rasprostranjenih u severnoj Evroaziji, od Skandinavije preko Urala do poluostrva Tajmir, sa oko 25 miliona govornika. Uralski jezici imaju svog predstavnika i u srednjoj Evropi, a to je mađarski jezik, koji je na prostore Mađarske donet u IX veku.

Pretpostavlja se da je postojbina prauralskog jezika bila[...]

Neke zanimljivosti o germanskim jezicima

Germanski jezici pripadaju indoevropskoj jezičkoj porodici i dele se na tri ogranka: zapadni, severni i istočni.

Engleski, nemački i holandski su glavni predstavnici zapadnogermanskog ogranka. Frizijski, koji se govori uz holandsku i nemačku obalu Severnog mora i na obližnjim ostrvima, srodan je anglosaksonskom koji je donešen u Britaniju nakon rimskog povlačenja, pa je tako[...]

Bogatstvo jezika Kavkaza

Zbog velikog broja jezika koji se govore na jednom relativno malom području, Kavkaz je dugo privlačio posebnu pažnju lingvista. Početkom 19. veka ruski misionari, etnografi, pa i neki generali, počili su sakupljati podatke o jezicima ovoga kraja, tako da su njihova saznanja i poslužila kao važan oslonac za dalja proučavanja. Verovali ili ne, na Kavkazu se govori više od 40 jezika,[...]

Neke zanimljivosti o romanskim jezicima

Romanski jezici nastali su iz govornog latinskog jezika kojim se govorilo u Rimskom carstvu. Taj latinski razlikovao se od književnog latinskog sa kojim se susrećemo u klasičnim tekstovima, kao što se i engleski kojim se govori širom Britanskog carstva razlikuje od književnog britanskog engleskog jezika.

Najbliži latinskom je italijanski jezik, dok su ostali romanski jezici[...]

Ubrzano izumiranje jezika danak modernom dobu

Tokom sveukupne dosadašnje istorije čovečanstva jezici su izumirali, a i danas izumiru širom sveta. Tako je jedan od najpoznatijih mrtvih jezika, pored latinskog naravno, sumerski – jezik prve velike mesopotamijske civilizacije, izumro oko 2000 godina pre nove ere. Nasledio ga je akadski – jezik vavilonskog i asirskog carstva, koji je, pak, egzistirao sve negde do[...]

Japan – jedna od najhomogenijih zemalja po jeziku i kulturi

Sa svojih 120 miliona govornika, japanski jezik je jedan od najvažnijih svetskih jezika i deveti je na popisu broja onih koji ga govore kao maternji jezik. Takođe, po jeziku i po kulturi, Japan je jedna od najhomogenijih zemalja na svetu, sa samo jednim nacionalnim jezikom, iako se pokrajinski dijalekti međusobno toliko razlikuju po izgovoru da mogu drugoj grupi biti nerazumljivi. Recimo,[...]

Istorija jezika

Pretpostavlja se da se jezik u svom modernom obliku pojavio pre otprilike 40.000 godina, kada je društvo starijeg kamenog doba na području tehnologije i kulture doživelo preobražaj bez premca i kada se naglo razvilo složeno ponašanje kako na području umetnosti, tako i tehnologije.

Nova oruđa i tehnologije omogućili su lovcima kamenog doba da zauzmu nova, udaljena i ne baš[...]

Indoevropska porodica jezika

Najrasprostranjeniji jezici na svetu su jezici indoevropske porodice, kojoj pripada većina autohtonih jezika u Evropi. Izuzetak su finski, saami, estonski i mađarski, turski, baskijski.

Inače, indoevropska porodica jezika prepoznata je kada je britanski kolonijalni sudija Vilijem Džons (William Jones) u 18. veku u Indiji naišao na sanskritski jezik, koji se, iako govorno mrtav,[...]

Dvojezičnost i mnogojezičnost

Prema nekim procenama, oko polovine svetskog stanovništva je dvojezično ili mnogojezično. Tajland je, na primer, udomio 80-ak jezika. U Indiji, Zapadnoj Africi ili Papua Novoj Gvineji sasvim je uobičajeno da pojedinci govore lokalni, pokrajinski i kolonijalni jezik. Tako, u Kamerunu većina stanovnika govori jedan ili dva lokalna jezika, a oni obrazovaniji i francuski jezik. Takvih[...]

Učenje drugog jezika sa 10 godina koristi mozgu

Brojna istraživanja pokazuju da učenje drugog jezika "poboljšava" moć mozga, ali nova studija, objavljena juče, pokazuje da najbolje rezultate postižu oni koji sa učenjem počnu u kasnom detinjstvu.

pročitajte više http://www.b92.net/zdravlje/vesti.php?yyyy=2015&mm=01&nav_id=946181

[...]

Svrstavanje jezika po uzoru na porodično stablo

Od kada su u 18. veku otkrivene veze između indoevropskih jezika, jezici se svrstavaju po uzoru na porodično stablo, pa se istorija jezika ucrtava kao istorija porodice. Tako, porodično stablo indoevropskih jezika može delimično uputiti na vezu između engleskog i susednih evropskih jezika. Recimo, jasno se vidi da su engleski i nemački „sestrinski jezici“, da imaju istog roditelja,[...]

Neverovatne prednosti učenja drugog jezika

Učenje jezika je veoma korisno, naročito ukoliko planirate da živite u inostranstvu ili volite da putujete. Postoji toliko prednosti učenja stranih jezika, a evo i nekih od njih...

http://www.b92.net/superzena/posao.php?yyyy=2014&mm=01&nav_id=802740

[...]

Jezici i njihovi nazivi

Verovali ili ne, ali mnogi narodi nemaju naziv za jezik koji govore. Tako, recimo, populacija koja govori kantonski jezik, svoj jezik zovu jednostavno bundei-wa, što bi značilo lokalni (mesni) govor. Nije retkost da se za jezik uvreži i naziv koji su mu dali stranci, a koji onima koji taj jezik izvorno govore može zvučati ne samo strano, već i uvredljivo. Naziv germanski[...]