Engleski za mlađe osnovce

Kurs engleskog jezika za mlađe osnovce
"Ne propustite priliku da svojoj deci obezbedite neophodna znanja za bolju budućnost."
 

Jezik  

Engleski

Ciljna grupa

Deca od I do IV razreda osnovne škole, sa predznanjem ili bez njega

Cilj kursa

Ostvarivanje komunikacije na engleskom jeziku, kako kroz govor, tako i kroz razumevanje, čitanje i pisanje. Očekujemo da deca brzo prevaziđu nivo školskog gradiva. Metod rada sa decom

Nazivi kurseva

Prejunior 1, Prejunior 2, Junior 1 i Junior 2.
Dečiji nivoi

Početak i
trajanje nastave

Nastava počinje u trećoj nedelji septembra i traje koliko i školska godina.
Nastava se ne održava za vreme državnih praznika iškolskih raspusta.

Fondovi časova

Prejunior  1 i Prejunior 2: fond od 64 časa po 60 minuta.
Junior  1 i Junior 2: fond od 64 časa po 60 minuta ili 130 časova po 45 minuta.
Ukoliko želite da Vaše dete obogati osnovni program kursa raznovrsnim temama preuzetim iz britanskih osnovnih škola, IZABERITE kurs Junior 1 ili Junior 2, sa fondom od 130 časova – to je ujedno i NAŠ NAJPOSEĆENIJI KURS.

Veličina grupe

Broj dece u grupi je između 6 i 10, što je optimalno za konverzacijski metod koji koristimo sa ovim uzrastima. Saznajte više

Raspored
časova

Prejunior 1 i 2: dva puta po 60 minuta nedeljno ili 120 minuta subotom
Junior 1 i 2: dva puta po 60 minuta nedeljno ili 180 minuta subotom

Izveštaji o
napretku

Roditelje redovno i detaljno obaveštavamo o radu, uspehu, zalaganju i redovnosti naših đaka i dajemo preporuke za dalji rad.

Cena kursa

Prejunior 1 i Prejunior 2:

  • 5.800 dinara mesečno;

Junior 1 i Junior 2:  

  • 5.800 dinara mesečno (za fond od 64 časa po 60 minuta)
  • 7.700 dinara mesečno (za fond od 130 časova po 45 minuta)

Nastavni
materijal

Posebno je prilagođen uzrastu dece. Saznajte više.
Nije uračunat u cenu kursa.