Programiranje i matematika za decu

Programiranje i matematika za uzrast od 6 do 14 godina

Razvoj matematičko-logičkog mišljenja sa osnovama Informacionih Tehnologija i programiranja


                   


Da li želite da Vaše dete:

  •    usvoji ''programersko razmišljanje'' od najranijeg uzrasta?
       (u britanskim školama kodiranje se uvodi kao redovan predmet od 6.godine)
  •    proširi razumevanje i znanje matematičkog mišljenja i rešavanja zadataka?
  •    da se uči timskom radu u rešavanju matematičkih, logičkih i programerskih problema?
  •    razvija kreativno mišljenje?
  •    značajno obogati znanje engleskog jezika?
  •    da preko Galindo MICT sistema STEPENICA razvija ove veštine i znanja od jednostavnih do kompleksnih?

    Koristimo proveren i čuven program MIT-ija

Ako je Vaš odgovor DA, dođite u Galindo i upišite svoje dete na 

MatišPro stepenice - program Programiranje i matematika za decu od 6 do 14 godina!

Rad u malim grupama, moderno opremljenim učionicama i na više lokacija u gradu.

2017/18. školske godine upisujemo:
                      Nivo 1                            1. razred
                      Nivo 2                            2. razred
                      Nivo 3                            3. razred

Dinamika:  1 x nedeljno 2 časa

Lokacije:         Galindo Banovo brdo
                        Galindo Zvezdara
                        Galindo Voždovac
                        Galindo Blok 63
                        Galindo Sava Centar

                                  
                                               

Koordinator: Zorana Lolić, tel. 311-45-68

CENA: 27.500 din., 40 časova: 20 matematike + 20 programiranja

Programiranje nije samo za talentovane, svi to mogu, čak i najmlađi. To je njihova sadašnjost i budućnost! 
Matematika je - nauka mladih. Drugačije ne može ni biti.

Bavljenje matematikom predstavlja takvu gimnastiku uma, da je za nju potrebna sva gipkost i izdržljivost mladosti.

                                                                                                                                              N. Viner