Blog

Bogatstvo jezika Kavkaza

Zbog velikog broja jezika koji se govore na jednom relativno malom području, Kavkaz je dugo privlačio posebnu pažnju lingvista. Početkom 19. veka ruski misionari, etnografi, pa i neki generali, počili su sakupljati podatke o jezicima ovoga kraja, tako da su njihova saznanja i poslužila kao važan oslonac za dalja proučavanja. Verovali ili ne, na Kavkazu se govori više od 40 jezika, koji se svrstavaju u tri glavne porodice i to su: kartvelska (južnokavkaska), adhasko-adigejska i nahsko-dagestanska. Kartvelsku porodicu čine gruzijski, laz, svanski i mingrelski jezik. Abhasko-adigejska obuhvata jezike abaza, abhaski, adigejski, kabardinski, čerkeski i ubihski jezik. Zanimljivo je pomenuti da se ovaj poslednji, ubihski jezik, nekada govorio u Turskoj, a sada se smatra mrtvim jezikom, imajući u vidu da je poslednji čovek koji je govorio ovaj jezik umro 1992. godine. Nahsko-dagestansku porodicu jezika, koja je među ove tri i najbrojnija, između ostalih čine: čečenski, sa gotovo milion govornika, zatim avarski i lezginski sa oko po 400 000 govornika svaki, avarski, lezginski, inguški i drugi, a ukupno ih ima 18.