Blog

Dvojezičnost i mnogojezičnost

Prema nekim procenama, oko polovine svetskog stanovništva je dvojezično ili mnogojezično. Tajland je, na primer, udomio 80-ak jezika. U Indiji, Zapadnoj Africi ili Papua Novoj Gvineji sasvim je uobičajeno da pojedinci govore lokalni, pokrajinski i kolonijalni jezik. Tako, u Kamerunu većina stanovnika govori jedan ili dva lokalna jezika, a oni obrazovaniji i francuski jezik. Takvih primera, naravno, ima još. Lingvisti su prikupili mnogo dokaza da, pored toga što donosi brojne praktične prednosti – omogućavajući komunikaciju s većim brojem kultura, dvojezičnost nudi kognitivne prednosti.

Dvojezičnost je i važno sredstvo promovisanja kulturne integracije, čuvajući istovremeno upotrebu manjinskih jezika i kulturnu tradiciju manjina.