Blog

Indoevropska porodica jezika

Najrasprostranjeniji jezici na svetu su jezici indoevropske porodice, kojoj pripada većina autohtonih jezika u Evropi. Izuzetak su finski, saami, estonski i mađarski, turski, baskijski.

Inače, indoevropska porodica jezika prepoznata je kada je britanski kolonijalni sudija Vilijem Džons (William Jones) u 18. veku u Indiji naišao na sanskritski jezik, koji se, iako govorno mrtav, koristio u verske svrhe. Ne samo po leksici, već i po gramatičkom sistemu i padežima, veoma je nalikovao grčkom i latinskom. To je Džonsa i navelo da zaključi da su ova tri jezika proizašla iz zajedničkog izvora. Istog onog iz koga su potekli i germanski i keltski jezici. Ovoj porodici jezika kasnije su pridodati i baltički i slovenski jezici, kao i jermenski i albanski, koji čine zasebne ogranke. Sve u svemu, indoevropsku porodicu jezika čini deset ogranaka.