Blog

Istorija jezika

Pretpostavlja se da se jezik u svom modernom obliku pojavio pre otprilike 40.000 godina, kada je društvo starijeg kamenog doba na području tehnologije i kulture doživelo preobražaj bez premca i kada se naglo razvilo složeno ponašanje kako na području umetnosti, tako i tehnologije.

Nova oruđa i tehnologije omogućili su lovcima kamenog doba da zauzmu nova, udaljena i ne baš gostoljubiva područja i da se tamo nastane. Pratio je to i snažan procvat pećinske umetnosti, o čemu postoje brojna svedočanstva u vidu crteža na zidovima pećina (setimo se samo crteža iz možda najpoznatije pećine Altamira u Španiji) koji, između ostalog, svedoče o značajnom napretku u opažanju i komuniciranju.

Možda je zanimljivo da pomenemo i to da, verovali ili ne, postoje i mišljenja po kojima se nastanak jezika vezuje za vreme nastanka modernog čoveka, a bilo je to pre nekih 100.000 godina!