Blog

Japan – jedna od najhomogenijih zemalja po jeziku i kulturi

Sa svojih 120 miliona govornika, japanski jezik je jedan od najvažnijih svetskih jezika i deveti je na popisu broja onih koji ga govore kao maternji jezik. Takođe, po jeziku i po kulturi, Japan je jedna od najhomogenijih zemalja na svetu, sa samo jednim nacionalnim jezikom, iako se pokrajinski dijalekti međusobno toliko razlikuju po izgovoru da mogu drugoj grupi biti nerazumljivi. Recimo, jezik riukin na Okinavi i okolnim ostrvima, sa 900.000 govornika smatra se posebnom grupom i njih govornici japanskog ne razumeju.

Zanimljivo je pomenuti da je jedno od najspornijih pitanja u istoriji jezika upravo poreklo japanskog jezika. Tako, s jedne strane, u delu gramatike, japanski je dosta sličan altajskim jezicima (mongolski, mandžurski), dok se, s druge strane, npr. po upotrebi prefiksa i još nekim elementima, povezuje sa austronezijskim jezicima, za koje se smatra da potiču sa Tajvana.