Blog

Ubrzano izumiranje jezika danak modernom dobu

Tokom sveukupne dosadašnje istorije čovečanstva jezici su izumirali, a i danas izumiru širom sveta. Tako je jedan od najpoznatijih mrtvih jezika, pored latinskog naravno, sumerski – jezik prve velike mesopotamijske civilizacije, izumro oko 2000 godina pre nove ere. Nasledio ga je akadski – jezik vavilonskog i asirskog carstva, koji je, pak, egzistirao sve negde do sredine prvog milenijuma pre n.e., kada biva potisnut od strane aramejskog jezika, da bi vremenom i potpuno pao u zaborav...

Zapravo, moderno doba, između ostalog, karakteriše sve brže izumiranje brojnih jezika. Još do nedavno je i bilo moguće da neka mala jezička zajednica održi svoj jezik služeći se, kada je to potrebno, istovremeno jezikom neke šire zajednice. No, zbog sve veće centralizacije života, to postaje sve teže i ređe. Vlade, koje pružaju zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, ubiraju poreze i sl., te male, odvojene zajednice privode glavnim tokovima života, čime i važnost jezika šire zajednice sve više dobija na značaju. Ekonomski momenat takođe postaje sve izraženiji, tako da pružanje usluga na velikom broju jezika, a posebno na onima koje govori mali broj ljudi, ma koliko želeli da se ti jezici sačuvaju, nije ni malo isplativo. I sve veća popularnost masovnih medija, čemu smo i sami svedoci, povećava važnost relativno malog broja jezika za masovno komuniciranje.