Blog

Drakonske kazne

Upotrebljen u bilo kojoj kombinaciji, pridev drakonski uvek ima značenje nečega što je preterano strogo, neumoljivo, svirepo ili okrutno. S tim u skladu i izraz drakonska kazna, odnosno drakonske kazne, u množini, kako se češće i upotrebljava, podrazumeva kazne (sankcije) neprimerene težini nekog prekršaja, tačnije preterano stroge, drastične, gotovo osvetničke. Ovoga puta otkrićemo poreklo ovog izraza.

Izraz drakonske kazne veoma je star i vezuje se za ime atinskog zakonodavca Drakona. Prema predanju, on je 621. godine pre nove ere kodifikovao niz zakona koji su se odlikovali izuzetnom strogošću, pa se čak govorilo da su „krvlju pisani”, imajući u vidu da su za skoro svaki prestup predviđali smrtnu kaznu. Strogosti i nečovečnosti tih zakona još više su doprinosili najbogatiji pripadnici tadašnjeg društva – robovlasnici, svojim proizvoljnim i neprimerenim tumačenjem zakonskih odredbi. Zahvaljujući jednom od sedam grčkih mudraca, Solonu, stotinak godina kasnije, u VI veku pre nove ere, Drakonovi zakoni su ukinuti, ali ostaju zapamćeni za sva vremena. Drakonskim se smatraju i mnoge odredbe poznatog Dušanovog zakonika iz XIV veka.