Blog

Kolumbovo jaje

Jedan od izraza koji svoje uporište imaju u raznim mitovima, legendama, narodnim predanjima ili anegdotama je i izraz Kolumbovo jaje. Ovaj izraz se koristi kada se želi ukazati na jednostavno, lako ili iznenadno rešenje nekog, na prvi pogled teško rešivog, problema. Priča o nastanku ovog izraza ima više.

Prema jednoj od njih, nekada davno mnoštvo mudraca pokušavalo je danima da reši neobičan problem – da na sto postavi jaje u vertikalnom položaju. Dugo su se mučili, ali bez rezultata, sve dok se nije pojavio čovek iz naroda, po imenu Huanelo, i problem rešio na veoma jednostavan način – vrhom jajeta udario je o sto, ljuska se ulubila i jaje je ostalo u uspravnom položaju. Otuda u španskom jeziku i izraz Huanelovo jaje, koji je u 17. veku ušao i u literaturu.

Slična ovoj je i priča u kojoj je glavni akter upravo poznati moreplovac Kristofer Kolumbo, koji je posle svog velikog otkrića Amerike (tj. „Zapane Indije”, kako su je tada zvali) bio ne samo slavljen kao heroj, već i suočen sa određenim nipodaštavanjem njegovog poduhvata, jer je bilo i onih koji su govorili da je „svako mogao ploviti u pravcu zapada, pa slučajno pristati uz obale Zapadne Indije”. Slušajući to, Kolumbo je, kažu, u jednom trenutku iz džepa izvadio jaje, postavivši pitanje: ko od prisutnih može to jaje da stavi na sto tako da stoji na vrhu? Pošto to nikome nije pošlo za rukom, zadatak je rešio sam Kolombo, na isti način kao već pomenuti Huanelo. Na opasku da je to lako i da su to i oni mogli uraditi, Kolombo upita: „Pa, zašto niste? Mogli ste otkriti i Zapadnu Indiju, ali niste, već sam to učinio ja!”