Blog

Mlatiti praznu slamu

Kada se tokom vršidbe mlatilom, a to je jednostavna sprava pomoću koje se taj posao obavlja, iz žita odstrani hlebno zrno ostaju nam samo prazni klasovi i sasušene stabljike. One, sem kao prostirka za stoku, danas ničemu ne služe. Otuda i izraz prazna slama označava nešto bezvredno, isprazno, glupo. Možda ste čuli i kada za nekoga kažu: „toliko je glup, kao da ima slamu u glavi”, a sad Vam je jasno i zašto. Takođe, jasno je i da nastaviti mlaćenje po praznom snoplju predstavlja uzaludan i posao bez svrhe. Dakle, izraz mlatiti praznu slamu znači „baviti se nečim beskorisnim”, „uzaludno se truditi”, „raditi jalov posao”, kao i „govoriti uprazno, bez svrhe i smisla”, da ne kažemo „trućati koješta”.