Blog

Naći se u nebranom grožđu

Za čoveka koji se nađe u nekoj teškoj, nezgodnoj ili neprijatnoj situaciji veoma često se kaže našao se u nebranom grožđu. Taj izraz kod nas se prilično odomaćio, kako u literaturi, tako i u dnevnoj štampi i svakodnevnom govoru. Istražujući poreklo ovog izraza, dolazimo do jedne konkretne životne situacije, iz koje je vrlo verovatno i proizašao ovaj izraz.

Naime, činjenica je da vinogradari čuvaju svoje vinograde i nebrano grožđe, pa se svako ko se usudi nepozvan ući u vinograd da ukrade koji grozd može naći u ozbiljnoj opasnosti da od pudara, čuvara vinograda dobije batine. A to, složićete se, uopšte nije prijatna situacija.

Danas, ovim izrazom označava se skoro svaka neugodna situacija u kojoj se neko može naći iz raznoraznih razloga. Možda je zanimljivo pomenuti da se, pored srpskog, ovaj izraz koristi još i u bugarskom i makedonskom jeziku.