Blog

Neverni Toma

Svet je, složićete se, prepun „nevernih Toma“. Podsetimo, to su oni koji nisu skloni da poveruju tuđim rečima sve dok se i sami ne uvere u njihovu istinitost, odnosno sumnjaju u sve što nije dostupno njihovom iskustvu, a ponekad čak teško prihvataju i sasvim uverljive dokaze za neku tvrdnju. Dakle, da odmah razjasnimo, to nikako ne označava nekoga ko nije veran, koji ne drži datu reč. Zato neki i smatraju da bi bilo ispravnije reći „neverovni Toma“.

Ali, otkuda taj izraz i ko je bio prvi i pravi „neverni Toma“? Za one koji to nisu znali, reč je o apostolu Tomi, jednom od 12 Hristovih učenika, koji je atribut „neverni“ stekao jer jedini među apostolima nije odmah poverovao u Hristovo vaskrsnuće, o čemu se pripoveda u Novom zavetu.

Dakle, u našem jeziku izraz „neverni Toma“ ima dva značenja: 1. čovek koji veruje samo svojim čulima, sve proverava i ništa unapred, bez valjanih dokaza, ne prihvata i 2. čovek koji je nepopravljivi skeptik, koji ni u šta ne veruje. Pošto se kaže da je sumnja vrlina razuma i da svako kome je stalo do istine mora da sumnja da bi uopšte mogao misliti, u prvom značenju ovog izraza „neverne Tome“ su filozofi i svi pravi istraživači. U drugom smislu izraz „neverni Toma“, pak, ukazuje na negativnu osobinu onih koji su previše sumnjičavi, čiji odnos prema svetu dovodi do negiranja svega postojećeg.