Blog

Pasti s kruške

Svi smo se mi, zar ne, bar neki put u životu osetili kao da smo „pali s kruške“. A, s druge strane, sigurno je bilo i dosta situacija kada je Vaš komentar na nešto što ste čuli bio: „Nisam pao s kruške“, čime ste drugoj strani dali do znanja da niste blesavi, ludi, glupi, budala pa da u nešto, što se sa zdravim razumom kosi, poverujete. I kada je neko smušen, smeten, da bi se to stanje naglasilo upotrebljava se takođe frazem „kao da je pao s kruške“. U nekim situacijama „kao s kruške“, npr. odgovarati, dobija značenje nabusito ili neljubazno.

Zbog čega se glupost, smušenost, neljubaznost i slične negativne ljudske osobine povezuju baš sa drvetom kruške, a ne nekim drugim? Odgovor na ovo pitanje može se naći u „Rečniku srpskih narodnih verovanja o biljkama“ autora Veselina Čajkanovića. Tu piše da se, za razliku od jabuke, kruška smatra za drvo zlih demona tj. zlim drvetom, pa se u narodnim pripovetkama pod kruškom skupljaju đavoli, veštice, pa i sama Smrt tu obitava. One koji bi se slučajno našli u tom društvu, na krušci, pa pali s nje, narod smatra ludim, glupim, nerazboritim i sl.