Blog

Sizifov posao

Verovatno ste više puta čuli, naročito kada posle dosta uloženog truda i rada nije bilo očekivanih rezultata: „Ma, mani se toga, to ti je Sizifov posao“. Evo i zašto se tako kaže. Sizif, po kome je ovakva vrsta posla poznata, bio je vladar Epira i osnivač grada Korinta. Smatrali su ga najmudrijim, najpodmuklijim i najlukavijim smrtnikom stare Grčke. Prema legendi, kada je nekim svojim postupcima Sizif na sebe navukao gnev vrhovnog boga, on posla boga smrti Tanatosa da Sizifa odvede u carstvo mrtvih. Kada mu je to konačno, posle mnogo peripetija, i pošlo za rukom, zbog svog lukavstva, pokvarenosti, brojnih obmana i podvala koje je činio ljudima i bogovima, Sizif bi osuđen na tešku kaznu - da uz strmu planinsku liticu večno gura ogroman kamen. Sve vam je jasno. Taman kad do vrha dođe i učini se da je stigao do cilja, kamen mu se iz ruku izmakne i skotrlja u podnožje, pa tako Sizif stalno, iznova i iznova, kotrlja kamen uz brdo, bez nade da će ikada na vrh planine i stići.

Dakle, besmislenijeg i uzaludnijeg posla od Sizifovog nema. Takvim se smatra svaki „neprekidan, zamoran i uzaludan rad bez svrhe i cilja“. Sizifov posao bio bi, na primer, učiti da peva i svira čoveka koji uopšte sluha nema. Pomenimo i izraz Sizifov kompleks, kojim se označava strah od eventualnog neuspeha upravo u trenutku kada treba postići određeni cilj.

Za označavanje uzaludnog i napora bez smisla koristi se i izraz posao Danaida, koje su, zato što su poubijale svoje muževe, bile kažnjene da neprestano pune vodom burad bez dna, a to se, složićete se, može smatrati pravim sizifovskim poslom.