Engleski jezik

Kursevi engleskog jezika za odrasle

Za koji god inlingua® Galindo program da se opredelite, uverićete se u velike prednosti koje ima inlingua® metod u nastavi stranih jezika. Časovi engleskog jezika su dinamični, interaktivni i tematski zanimljivi.
Na osnovu provere znanja, polaznici se raspoređuju na odgovarajuće inlingua® Galindo nivoe. Za više informacija o inlingua® Galindo i CEF nivoima pogledajte ovde
Pozivamo Vas na proveru znanja u neki od inlingua® centara u Beogradu.

Pomoći ćemo Vam da izaberete kurs koji najviše odgovara Vašim potrebama.

- Opšti kurs engleskog jezika
inlingua® GPP (General Purpose Program)

- Opšti poslovni kurs engleskog jezika
inlingua® APP (Accelerated Professional Program)

- Tematski poslovni kursevi engleskog jezika

inlingua® Modules

- LM - (Language maintenence) održavanje jezičkog nivoa engleskog jezika

- Ubrzani kurs engleskog jezika
Speed English inlingua® A1

- Konverzacijski kurs engleskog jezika
Conversational Combo

U prijatnoj i podsticajnoj atmosferi lako ćete dostići željeni cilj.

Jezici:
engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski i srpski

 

 

Opšti kurs engleskog jezika
- inlingua® GPP (General Purpose Program)

Ako Vam je strani jezik potreban u svakodnevnoj komunikaciji inlingua® opšti programi su pravi izbor za Vas!

Usavršite sve jezičke veštine brzo i efikasno
Obogatite rečnik, oslobodite se u komunikaciji
Kurs engleskog jezika odvija se po inlingua® metodi
Od A1 nivoa engleski za pocetnike.

Nastava engleskog jezika realizuje se uz ekskluzivnih inlingua® materijala

Po završenom kursu dobićete međunarodno priznat sertifikat/diplomu (po CEF-u) sa ocenom.

Tip nastave

Trajanje kursa

Broj polaznika
i fond časova

 

Dinamika nastave


Termini


GRATIS

grupe, mini grupe, individualno, online Saznaj više

od dva do četiri i po meseca u zavisnosti od provere znanja
 

 • grupa od 7 do 9 polaznika – fond 35 ili 70 časova
 • grupa od 5 ili 6 polaznika – fond 30 ili 60 časova
 • grupa od 2 do 4 polaznika – fond 50 časova
 • individualno – fond oko 40 časova
 • u toku nedelje dva puta po 90 min. ili tri puta po 60 min.
 • vikend nastava - nedeljom 180 min.
 • radnim danima od 17.00, 18.40, 20.20 (po 90 min.)
 • radnim danima od 17.30 (po 60 min.)
 • nedeljom od 10.00 (180 min.)

Za naše polaznike smo u svakoj nedelji obezbedili:

 • diskusije (slobodna konverzacija sa izvornim govornikom)
 • konsultacije (dodatni rad sa profesorom)
 • CD-ROM nastavu (samostalni interaktivni rad u školi)

 

Jezik:
engleski

Opšti poslovni kurs engleskog jezika
- inlingua® APP (Accelerated Professional Program)

Ukoliko Vam je strani jezik potreban u poslovne svrhe, naučite ga brzo i efikasno.

 • Investirajte u svoju karijeru!
 • Samo kod nas - poslovni programi od A1nivoa za pocetnike.
 • Naučite da komunicirate sa poslovnim ljudima
 • Učite iz ekskluzivnih inlingua® materijala

Po završenom kursu dobićete međunarodno priznat sertifikat/diplomu (po CEF-u) sa ocenom.

Tip nastave

Trajanje kursa

Broj polaznika
i fond časova

 

Dinamika nastave

Termini

GRATIS

grupe, mini grupe, individualno, online Saznaj više

od dva do četiri i po meseca u zavisnosti od provere znanja
 

 • grupa od 7 do 9 polaznika – fond 35 ili 70 časova
 • grupa od 5 ili 6 polaznika – fond 30 ili 60 časova
 • grupa od 2 do 4 polaznika – fond 50 časova
 • individualno – fond oko 40 časova
 • u toku nedelje dva puta po 90 min. ili tri puta po 60 min.
 • radnim danima od 17.00, 18.40, 20.20 (po 90 min.)
 • radnim danima od 17.30 (po 60 min.)

Za naše polaznike smo u svakoj nedelji obezbedili:

 • diskusije (slobodna konverzacija sa izvornim govornikom)
 • konsultacije (dodatni rad sa profesorom)
 • CD-ROM nastavu (samostalni interaktivni rad u školi)

 

Jezici:
engleski i nemački

Tematski poslovni kursevi
engleskog jezika

- inlingua® Modules

Već govorite strani jezik, ali su Vam neophodne konkretne užestručne jezičke i profesionalne veštine? Steknite ih ili usavršite kod nas!

 • Primenjujte stručni žargon Vaše profesije!
 • Budite u toku sa savremenim poslovnim trendovima!
 • Višestruko korisni u kombinaciji sa opštim i poslovnim kursevima
 • Nastava poslovni kursevi engleskog jezika realizuje se uz ekskluzivne inlingua® materijale

Po završenom kursu dobićete međunarodno priznat sertifikat/diplomu (po CEF-u) sa ocenom.

Tip nastave

Trajanje kursa


Dinamika nastave
Termini

 

grupe, mini grupe, individualno, online Saznaj više
 

 • od dva do četiri i po meseca u zavisnosti od provere znanja
 • u toku nedelje dva puta po 90 minuta ili tri puta po 60 minuta
 • jednom ili dva puta nedeljno po 90 minuta
   
 • vikend seminari
 • radnim danima od 17.00, 18.40, 20.20

 

Jezici:
engleski, nemački, italijanski

LM - (Language maintenence)
održavanje jezičkog nivoa engleskog jezika

Nastava engleskog jezika na ovom kursu će Vam omogućiti da održite nivo znanja koji već posedujete.

Ovo je dinamičan kurs na kojem ćete, kroz interesantne teme, obogatiti vokabular i usavršiti upotrebu gramatike
Završili ste kurs visokog nivoa i nemate vremena za redovne kurseve? - LM je idealno rešenje za Vas!

Koristite i nadalje aktivno stečeno znanje!
Specijalizovan inlingua® metod prilagođen je Vašim potrebama.

Trajanje kursa

15 nedelja

Fond časova

30 časova od 45 minuta

Dinamika nastave

jednom nedeljno po 90 minuta

Termini

radnim danima od 17.00, 18.40 ili 20.20

 


Jezici:
engleski, nemački

Trajanje:
Dinamika:

Fond časova:

Ubrzani kurs engleskog jezika
- Speed English
inlingua® A1

Brzo do diplome A1!
Kurs je kombinacija:
časovi engleskog jezika u učionici i rad preko interneta na inlingua online platformi (iOL).
 


12 nedelja
2 x 120' nedeljno
70 časova od 45 minuta


Jezici:
engleski

Trajanje:
Dinamika

Fond časova:

Konverzacijski kurs engleskog jezika
- Conversational Combo


Oslobodite se na časovima konverzacije engleskog jezika i steknite samopouzdanje!


 

8 nedelja
jednom nedeljno po 120 minuta
16 časova od 60'