Business English

Business English

Opšti poslovni kurs engleskog jezika (Accelerated Professional Program) idealan je ako učite strani jezik u poslovne svrhe. Osposobiće vas za usmenu i pisanu poslovnu komunikaciju u svakom biznis okruženju.

Cena

od 74 € do 79 € mesečno

  • Nivoi                      od A1 do C2 nivoa
  • Veličina grupe      do 9 članova
  • Trajanje                 od 2 do 4,5 meseca – u zavisnosti od kursa koji pohadjate
  • Fond časova        od 30 do 70, u zavisnosti od izabranog kursa
  • Termini                 radnim danima u kasnim popodnevnim / večernjim časovima ili vikendom, 2X 90' ili 3X 60'