Nastavni materijal

DECA
CAMBRIDGE  ISPITI
ODRASLI

DECA

Udžbenici za decu su veoma privlačni i edukativni, a teme su raznovrsne i interesantne. Svi udžbenici su tematski, saznajno i kulturološki prilagođeni uzrastu dece kojem su namenjeni i veoma često su povezani sa temama iz redovnog predškolskog ili školskog programa.

Naš pedagoški tim sa posebnom pažnjom bira najsavremenije nastavne materijale renomiranih svetskih izdavača.

Pored udžbenika, u radu sa decom koristimo i razne interaktivne materijale, kao što su online sadržaji, CD-ROM i DVD materijali, mimio interaktivna tabla, čitamo dodatnu lektiru (readers) i koristimo razne društvene jezičke igre. S ponosom ističemo da smo autori originalnog Galindo didaktičnog materijala:

  • Ilustrovani englesko-srpski školski rečnik,
  • Maksin engleski za najmlađe za uzrast do 8 godina,
  • Maksin engleski za najmlađe za uzrast do 11 godina,
  • Maksa’s Magic Alphabet,
  • Galindo board games.

CAMBRIDGE ISPITI

ESOL ispiti (IELTS, FCE, CAE i CPE) pripremaju se uz udžbenike britanskih izdavača koji su namenjeni isključivo pripremi za polaganje ovih ispita. Pored knjiga renomiranih izdavača, koriste se i dodatni materijali kao što su knjige testova, online ESOL aktivnosti, DVD, CD-ROM materijali i razne jezičke igre.

ODRASLIinlingua international® (Bern, Švajcarska) u svom didaktičkom centru razvija i izdaje materijal za učenje jezika koji odgovara zahtevima inlingua® jedinstvene metode. U 44 zemlje, na pet kontinenata, kompanija inlingua ima licencirane jezičke centre koji ispunjavaju standarde visokog kvaliteta neophodne za učlanjivanje u ovu mrežu.

Svi nastavni programi usaglašeni su sa nivelacijom poznavanja evropskih jezika propisanom od strane Saveta Evrope (CEF nivoi: A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

inlingua® polaznici imaju mogućnost korišćenja naših multimedijalnih materijala za učenje jezika. Pored udžbenika to su audio materijali, interaktivni CD-ROM,  kao i veoma bogata, savremena, inlingua online platforma (iOL – inlingua online learning) sa više od 10 000 nastavnih jedinica. U nastavi koristimo društvene mreže, pretraživače, You Tube klipove, a sve u cilju praćenja savremenih tema i interesovanja naših polaznika.

inlingua nastavni materijal, a u skladu sa njim i nastavni programi, tematski su podeljeni na opšti (GPP -General Purpose Programs) i poslovni (APP - Accelerated Professional Programs).

Evo nekih tema sa kursa engleskog jezika koje su zanimljive za inlingua polazanike sa bilo kog meridijana:

Opšte teme

Poslovne teme

  • Polite conversation
  • Technology
  • Arrangements
  • Virtual World
  • Forces of Nature
  • Dress Sense
  • Urban Landscape
  • Globe-trotting
  • The Global Village
  • Natural Perspective
  • A SWOT analysis
  • Leasing property
  • Exporting
  • Employment packages
  • Mergers and acquisitions
  • Job interviews
  • Decision-making
  • Corporate machinery
  • Market force
  • On the agenda

Pored ovih redovnih udžbenika inlingua je pripremila i knjige za specijalizovane kurseve, tj. Module, koji učenike obučavaju za konkretne poslovne veštine na ciljnom jeziku:

Za engleski su to:

  • pregovaranje 
  • vođenje sastanaka 
  • telefoniranje 
  • držanje prezentacija 
  • poslovna prepiska 
  • finansije 
  • ljudski resursi 
  • nekretnine 
  • poslovanje u različitim kulturama 
  • razgovor za posao 
  • bankarstvo
  • putovanja i turizam  

Za detaljnu informaciju o svim našim programima, saznajte više

Za nemački :

  • E-mail und Schriftverkehr 
  • Telefonieren

Poslovni i tematski poslovni kursevi su osmišljeni za polaznike kojima je potrebno da nauče odgovarajuće jezičke veštine na stranom jeziku i na taj način upotpune profesionalne veštine koje već poseduju.

Mogu biti korišćeni kao dodatni materijal opštim ili opštim poslovnim kursevima, kao kratak seminar na ove teme. Njihova namena može biti i obnavljanje jezika kroz poslovne situacije. Na nižim nivoima predstavljaju uvod u najvažnije ciljne strukture i izraze koji se koriste u odabranim situacijama, dok se na višim nivoima materijal zasniva na važnim poslovnim situacijama i usmeren je na ona jezička znanja koja su neophodna za date poslovne kontekste.

U inlingua didaktičkim materijalima gramatika i reči ciljnog jezika su predstavljeni na prirodan način, preko interesantnih i relevantnih primera, a ne komplikovanih teorijskih objašnjenja koja su u praksi od male pomoći. Fokusirajući se na stvarne jezičke situacije i razvijanje praktičnih jezičkih veština, inlingua materijali dramatično povećavaju brzinu napretka fluentnosti u ciljnom jeziku.

U inlingua® centrali u Bernu tim eksperata kontinuirano radi na osavremenjivanju i unapređivanju svih nastavnih materijala, štampanih i onih koji se koriste preko interneta. 

Tablet PC
inlingua polaznici mogu da koriste iPad ili druge tablet uređaje i smart telefone kojima mogu da pristupe čitavoj riznici aktivnosti na našoj platformi blended learning (kombinacija časova u školi i online). Naši inlingua profesori tokom nastave raspolažu svim neophodnim sredstvima kako bi čas učinili zanimljivim i raznovrsnim."