Produženi boravak

Produženi boravak

Škola Galindo na Banovom Brdu (Požeška 58) organizuje produženi boravak za decu nižeg školskog uzrasta. Tokom boravka deca završavaju svoje domaće zadatke, savladavaju školsko gradivo, ali imaju i vreme za organizovanu kreativnu igru i druženje sa vršnjacima.

Cena

od 130 € do 170 € mesečno

Sem obaveznih domaćih zadataka u produženom boravku za decu organizujemo i:

-          kreativne radionice
-          rekreaciju (gimnastiku, slobodne i organizovane igre na otvorenom)
-          vežbe za razvoj intelektualnih veština (mape uma, brzo čitanje, tehnike funkcionalnog razmišljanja)

  • Vreme boravka                od 8 do 17 h
  • Ishrana                             moguća doplata za ručak (cena okvirno 45 €)