Demo čas

U toku razgovora profesor će Vam rado demonstrirati naš efektan način rada i tako bliže dočarati prednosti naše jedinstvene direktne metode. Počnite sa učenjem čim utvrdimo na kom ste nivou znanja! Pre donošenja konačne odluke o upisu možete da prisustvujete času u grupi koju Vam je profesor preporučio.

Pogledajte kako se radi u inlingua® centrima širom sveta i postanite deo našeg sveta  još danas!

inlingua Lesson Higher Level - English

inlingua Lesson Lower Level – Italian

inlingua Lesson Lower Level – English