Utvrđivanje nivoa znanja

Online provera znanja jezika

Utvrđivanje postojećeg nivoa znanja je osnova za efikasno planiranje kursa jezika i u našoj školi je

  • besplatno i vrlo precizno
  • sastoji se od pismenog i usmenog dela
  • obavlja se u nekom od naših centara ili online

ZA ODRASLE

Dođite u neki od naših  centara na razgovor sa pedagoškim savetnikom, koji će precizno utvrditi Vašu jezičku potrebu i nivo znanja. Na osnovu Vašeg rezultata, naš profesor će predložiti kurs koji Vam najviše odgovara i najbrže Vas dovodi do željenog cilja.

Obratite nam se za više informacija

Proverite svoje znanje online

ZA DECU

Uz kratko upoznavanje i razgovor sa detetom, naš pedagoški savetnik će predložiti kurs koji mu najviše odgovara. Prilikom susreta, dobićete detaljne informacije o našem sistemu „stepenica“

Obratite nam se.

ZA AKADEMSKE ISPITE (FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL)

Dođite u neki od naših centara na razgovor sa koordinatorom nastave za akademske ispite, koji će precizno utvrditi Vašu jezičku potrebu i nivo znanja. Utvrđivanje nivoa znanja se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Na osnovu Vašeg rezultata, naš profesor će predložiti odgovarajući kurs i termine.

Obratite nam se.

POGLEDJATE DEMO ČAS