Preporuke firmi

Kursevi stranih jezika za firme i preduzeca.

Ball Packaging Europe
Belgrade Ltd.

Rad u kompaniji Ball Packaging Europe Belgrade d.o.o. podrazumeva svakodnevnu komunikaciju zaposlenih sa kolegama iz drugih zemalja, pa unapređenje poznavanja stranih jezika umnogome doprinosi i unapređenju poslovanja. Upravo radi profesionalnog usavršavanja zaposlenih, tokom 2013. godine Ball Packaging Europe Belgrade d.o.o. je, na obostrano zadovoljstvo, uspostavio saradnju sa Jezičkim centrom inlingua Galindo.

Po završetku kursa, zaposleni su izrazili zadovoljstvo novostečenim znanjem, kreativnom atmosferom kursa, kao i stručnirn pristupom predavača. Navedeni utisci i iskustva zaposlenih potvrdili su profesionalnost Jezičkog centra inlingua Galindo i dokazali da je ovaj jezički centar pravi izbor pri odabiru saradnika u oblasti učenja i unapređenja stranih jezika.

Dragana Malešević,
Menadžer za ljudske resurse

U Beogradu, 07.05.2014.godine

GRAWE OSIGURANJE a.d.o.

GRAWE OSIGURANJE Beograd osnovano je od strane Grazer Wechselseitige matične kuće iz Graca i zbog svakodnevne poslovne komunikacije sa zaposlenima iz Austrije ukazala se potreba da se unaprede i steknu nova znanja iz nemačkog jezika. Pregovarali smo sa više škola koje se bave ovim poslom i izabrali inlingua Galindo verujući da će moći da odgovore na naše specifične zahteve koji su povezani sa radnim vremenom i poslom kojim se bavimo. I naravno nismo pogrešili.

Od prvog dana - časa, svi naši polaznici su imali odličan tretman od strane profesorke Snežane Čerkez koja je sa puno strpljenja i pažnje prilazila svakome od njih na najbolji mogući pedagoški način. I bez obzira na naporan dan na poslu ti časovi su bili prijatni i svi su odlazili na njih sa osećajem da će tog dana nešto novo naučiti i napredovati u znanju nemačkog jezika. Pristup i metodologija učenju stranog jezika je kompleksan problem ali svi polaznici su iskazali veliku zahvalnost i potvrdili predanost profesorke da im na najbolji i najcelishodniji način približi sve finese nemačkog jezika koji sada mogu u jednostavnoj komunikaciji bez problema da koriste.

Iz tih razloga ostajemo i dalje verni ovoj školi sa nadom da će nivo znanja naših polaznika biti sve viši i bezrezervno možemo preporučiti ovu školu koja svojim visokim kriterijumima koje je postavila upravo odgovara našem načinu rada.

Generalni direktor,
Christoph Czettl

U Beogradu, 28.04.2014.godine

ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

U Energoprojekt Oprema a.d. program obuke zaposlenih iz engleskog jezika se realizuje već duži niz godina organizovanjem kurseva u radno vreme u našim prostorijama. U proteklim godinama smo sarađivali sa nekoliko organizacija koje pružaju ovaj vid usluga.

U toku 2008. godine organizovali smo početni i srednji kurs iz engleskog jezika i za te potrebe prvi put angažovali preduzeće Inlingua Galindo Beograd, Sava centar, M. Popovica 9, 11070 Novi Beograd.

Veoma smo zadovoljni saradnjom sa preduzećem inlingua Galindo i naše zadovoljstvo pruženim uslugama potkrepljujemo sledećim činjenicama:

- Kroz fazu nuđenja dobili smo sveobuhvatne informacije koje su nam omogućile da potpuno sagledamo metodologiju i uslove za realizaciju kurseva.

- Prilikom ugovaranja preduzeće inlingua Galindo pokazalo je veliku fleksibilnost. Izašli ste u susret našim dopunskim zahtevima bez povećanja cena ili pooštravanja drugih uslova ugovora.

-Sve svoje obaveze realizujete tačno, poštujući dogovorene termine uz blagovremeno definisanje eventualnih izmena.

- Polaznici su izuzetno zadovoljni primenjenom metodologijom, profesionalnim i stručnim predavačima koji posvećuju punu pažnju svakom polazniku. Časovi su interesantni i odziv polaznika je na visokom nivou u svim starosnim kategorijama, što garantuje postizanje dobrih rezultata u obuci.

Na osnovu napred navedenih činjenica nastojaćemo i u budućnosti da produžimo saradnju i ujedno preporučujemo preduzeće inlingua Galindo svim našim partnerima koji imaju potrebe za ovakav vid usluga.

Direktor,
Pavle Tomašević, dipl.ing.

U Beogradu, 22.04.2008.godine

MPC HOLDING d.o.o.

Naša kompanija, MPC Holding d.o.o. na našim prostorima posluje već dugi niz godina trudeći se da uvek pruži najviši kvalitet usluga svojim klijentima. Sa druge strane, jedna od osnovnih vrednosti naše kompanije koja je uvek bila vodilja u našem poslovanju jeste da uvek zadržimo visoku poziciju u smislu beneficija koje pružamo zaposlenima. Uzevši ovo u obzir, kao i činjenicu da veliki broj naših zaposlenih komunicira sa klijentima u skoro svim krajevima sveta, časovi jezika predstavljaju standardnu mogućnost koju naša kompanija pruža zaposlenima, kako kao vid profesionalnog, tako i kao mogućnost ličnog usavršavanja.

U realizaciji ovog programa, škola inlingua Galindo već 4 godine sarađuje sa našom organizacijom, pri čemu se pokazala kao odličan i pouzdan partner koji pruža visok nivo usluge i čiji su rezultati bili uočljivi već nakon prvog semestra.

Za školu inlingua Galindo odlučili smo se uzevši u obzir kvalitet njihovog programa, postignute rezultate sa drugim partnerima, fleksibilnost i fokus na realnim i primenljivim situacijama koje se obrađuju na svakom nivou, pri čemu se sam jezik obogaćuje upotrebljivim strukturama i postaje značajan alat, kako u svakodnevnoj poslovnoj korespondenciji, tako i u komunikaciji opšteg tipa.

Naši zaposleni, kao polaznici različitih programa, pružili su nam pozitivne povratne informacije koje podržavaju gore navedene kvalitete programa inlingua Galindo, stoga svakako saradnju sa školom nastavljamo i u budućnosti, a ovim putem srdačno i preporučujemo svim potencijalnim partnerima koji imaju potrebe za istim uslugama.

Direktor,
Miloš Zebić

U Beogradu, 23.04.2014. godine

JP PTT SAOBRAĆAJA „SRBIJA“

Jedno od strateških opredeljenja JP PTT Saobraćaja „Srbija“ je obuka i usavršavanje kadrova i u skladu sa tim, jedan od važnih elemenata obuke predstavlja razvojni program menadžmenta.

Naime, u proteklom periodu, JP PTT Saobraćaja „Srbija“ program obuke zaposlenih iz oblasti engleskog jezika, realizovalo je u toku radnog vremena i to sa nekoliko organizacija koje pružaju ovaj vid usluga.

Preduzeće „Inlingua“ Beograd, Sava centar, M.Popovića 9, 11070 Novi Beograd, angažovano je u toku 2009-2011.godine i s tim u vezi želimo da istaknemo sledeće:

- Veoma smo zadovoljni profesionalnom saradnjom, i kreativnim pristupom u izvođenju časova

- Profesionalni i stručni predavači, koji posvećuju punu pažnju svakom polazniku ponaosob

- Odziv polaznika je na visokom nivou u svim starosnim kategorijama, iz razloga što su časovi veoma interesantni, a sve to doprinosi i garantuje postizanje dobrih rezultata u obuci

- „Inlingua Galindo“ pruža sveobuhvatne informacije, koje omogućavaju potpuno sagledavanje metodologije i uslove za realizaciju kursevа

- Potpuna odgovornost i posvećenost je postignuta iz razloga što su ispoštovani svi dogovoreni termini uz blagovremeno definisanje eventualnih izmena

- Pokazana je velika fleksibilnost „Inlingua Galindo“ po pitanju poslovne saradnje, a vezano za naše dopunske zahteve koji se odnose na korigovanje cena, kao i usaglašavanje oko pooštravanja drugih uslova Ugovora.

Iz svega navedenog, naša topla i iskrena preporuka za proverenog partnera u edukaciji engleskog jezika je preduzeće „Inlingua Galindo“ Beograd, Sava centar, M.Popovića 9, 11070 Novi Beograd.

Direktor Direkcije za poslovnu mrežu,
mr Nebojša Denda

U Beogradu, 29.08.2011. godine

SAGA

Škola stranih jezika inlingua bila je veoma fleksibilna i predusretljiva po pitanju termina za držanje časova našim zaposlenima.

Zbog prirode posla veoma nam je bitno da časovi što manje utiču na poslovni proces, a da se pri tom nastava nesmetano odvija po planu i programu. Galindo je imao sluha za naše poslovanje, uvažio sve naše zahteve i uskladio je svoje predavače i termine za časove prema vremenima koja su u skladu sa našim poslovnim obavezama.

I nastavni plan i program je u potpunosti prilagođen našim poslovnim potrebama i znanju naših zaposlenih.

Nadamo se velikom uspehu naših zaposlenih pre svega u oblasti podizanja nivoa znanja i veštine u komunikaciji stranim jezikom, pa i samim procesom sertifikacije, a ujedno verujemo u nastavak uspešne saradnje.

Direktor prodaje,
Sektor Javna administracija

U Beogradu, 28.04.2014.

VATTENFALL PowerConsult East d.o.o.

Utisci polaznika kursa nemačkog jezika

Umesto očekivanog suvoparnog učenja gramatike i reči koje smo očekivali na osnovu naših prethodnih iskustava iz škola i sa fakulteta, na kursu nas je dočekalo mnoštvo zanimljivih situacija iz života. Naš predavač je uspeo da prilagodi ritam kursa našim potrebama što nikako nije bilo lako usled čestih putovanja polaznika. Tokom kursa je akcenat bio stavljen na situacije koje nas očekuju na poslu koji obavljamo (putovanja, predstavljanje, upoznavanje…).

Takođe bismo želeli da pohvalimo strpljenje predavača, budući da je u nekim situacijama bilo neophodno da nam objasni strukturu i pravila srpskog jezika kako bismo razumeli gramatiku i pravila nemačkog jezika.

„Šlag na torti“ je svakako predstavljalo znanje predavača iz oblasti tehničkih reči i izraza.

Polaznici:
Miloš Vlajić, Projekt Menadžer
Željko Lazović, Projekt Menadžer
Veroljub Janković, Projekt Menadžer
Miloš Stojanović, Projekt Menadžer

U Beogradu, 21.03.2011. godine

VIP mobile d.o.o.

Kompanija Vip mobile, od početka poslovanja u Srbiji, trudi se da ulaže u stručno usavršavanje i profesionalni razvoj svojih zaposlenih.

Budući da naši zaposleni svakodnevno sarađuju sa kolegama iz drugim zemalja, neophodno je da poseduju visok nivo znanja engleskog jezika. U potrazi sa saradnicima koji nam mogu pružiti visokokvalitetnu podršku po pitanju usavršavanja zaposlenih, 2008.godine smo angažovali Međunarodni jezički centar inlingua Galindo iz Beograda i počeli sa časovima za male grupe i individualne polaznike.

Zahvaljujući stručnosti predavača i profesionalnosti svih saradnika u Galindu, saradnju smo nastavili organizujući kurseve engleskog, nemačkog i srpskog jezika koje je do sada pohađalo više od 300 zaposlenih u našoj kompaniji.

Kao najvažnije faktore zadovoljstva dugogodišnje i uspešne saradnje sa Galindom izdvajamo zadovoljstvo zaposlenih, posvećenost i kreativni pristup izvođenju nastave, fleksibilnost u dogovaranju i izlaženje u susret svim zahtevima naše kompanije.

Zbog svega navedenog, toplo preporučujemo Međunarodni jezički centar inlingua Galindo svima koji tragaju za profesionalnim, stručnim i visoko posvećenim saradnicima kada je u pitanju učenje i usavršavanje stranog jezika.

Direktor sektora ljudskih resursa,
Nataša Dobre

U Beogradu, 07.05.2014.godine

Sika Srbija

GIZ International Services

DELTA HOLDING

Gebrüder Weiss