Status Premium Plus partnera Britanskog saveta

Pripreme za polaganje Cambridge ispita

Cambridge ispiti

Za redovne ili postdiplomske studije ili za posao u inostranstvu biće Vam potrebna neka od međunarodno priznatih diploma: Cambridge, TOEFL ili IELTS.
Priprema za ove ispite u školi inlingua® Galindo doneće vam:

• usavršavanje svih jezičkih veština (slušanje, čitanje, pisanje, govor) u skladu sa formatom odgovarajućeg ispita
• nastavu isključivo na engleskom jeziku sa naglaskom na konverzaciji sa stranim i domaćim predavačima
• vežbu na testovima iz prethodnih rokova
• probne testove tokom trajanja kursa, kao smernica za dalji rad

Šta su Cambridge diplome?

Cambridge diplome su međunarodno priznati jezički sertifikati, koji su uslov za studiranje na engleskom jeziku u inostranstvu ili za zaposlenje u mnogim međunarodnim kompanijama.

Tri najviša nivoa Cambridge diploma su:

FCE (First Certificate in English) – nivo B2 Zajedničkog referentnog okvira za jezike (CEFR). Ovo je nivo koji univerziteti priznaju za osnovne studije, a može biti i kvalifikacija za zaposlenje na nižim menadžerskim pozicijama.

CAE (Certificate in Advanced English) – nivo C1 Zajedničkog referentnog okvira za jezike (CEFR). Ovaj sertifikat je neophodan za master i doktorske studije u inostranstvu, kao i za komunikaciju u poslovnom okruženju na visokom menadžerskom nivou.

CPE (Certificate of Proficiency in English) – nivo C2 Zajedničkog referentnog okvira za jezike (CEFR). Ovaj nivo je dokaz izuzetnog poznavanja engleskog jezika, na nivou koji je blizak izvornom govorniku. Omogućava pohađanje akademskih specijalističkih sudija, vođenje istraživačkih projekata i komuniciranje na najvišem nivou u poslovnom okruženju.

Dužina priprema za polaganje ovih ispita zavisi od predznanja polaznika.

Nivoi FCE, CAE, CPE
Veličina grupe do 9 polaznika
Trajanje od 1 do 4 semestra
Termini  2x90', u večernjim satima, ili 1x180' vikendom

Prijavi se ovde.

Akcije i popusti

Status Premium Plus partnera Britanskog saveta

Za polaganje Cambridge ispita u Srbiji zadužen je Britanski savet, a inlingua® Galindo je škola sa najvećim brojem polaznika koje uspešno priprema za ove ispite. Najbolji pokazatelj našeg uspeha je status Premium Plus partnera u Advantage programu Britanskog saveta.

Zahvaljujući ovakvim rezultatima, polaznici inlingua® Galinda imaju privilegiju da usmeni deo ispita polažu u našim učionicama, a Cambridge ispite plaćaju po povlašćenoj ceni.

Menu