Newsletter confirmation

Engleski za predškolce

Engleski za predškolce

Cena


42 € do 53 € mesečno

Kurs engleskog za decu predškolskog uzrasta

  • Početak nastave     u trećoj nedelji septembra
  • Trajanje nastave    do kraja školske godine
  • Fond časova          66 časa po 60 minuta
  • Termini časova      posle podne, 2 puta nedeljno, po 60 minuta
  • Veličina grupe       od 6 do 10 đaka, što je optimalno za
                                    metod koji koristimo sa najmlađom decom

 

VAŠA PITANJA: Kada je najbolje da deca počnu sa učenjem jezika?

Teorije o usvajanju stranog jezika kažu da ranije izlaganje dece stranom jeziku donosi veći stepen fluentnosti u kasnijem procesu učenja. Ukoliko započnu učenje stranog jezika pre puberteta, izgovor će biti najbliži izvornim govornicima. Naša preporuka je da u časove stranog jezika treba ulagati od trenutka kada je dete na dovoljno razvijenom intelektualnom i socijalnom nivou da časovi budu svrsishodni i interaktivni. To je uzrast od pet godina. Ukoliko tada počnu, statistika kaže da se uspeh u usvajanju stranog jezika po modelu maternjeg dramatično povećava.

► Najčešće postavljana pitanja