Newsletter confirmation

Najčešće postavljana pitanja

Najčešće postavljana pitanja

Dugogodišnja praksa naše škole pokazala je da neka pitanja često interesuju najveći broj naših polaznika. Ovde su sabrani odgovori na ta pitanja, a ukoliko vas zanima još neki detalj koji nismo izneli, pozovite telefonom ili pišite mejlom, biće nam zadovoljstvo da vam odgovorimo.

1. Kada je najbolje da deca počnu sa učenjem jezika?

Teorije o usvajanju stranog jezika kažu da ranije izlaganje dece stranom jeziku donosi veći stepen fluentnosti u kasnijem procesu učenja. Ukoliko započnu učenje stranog jezika pre puberteta, izgovor će biti najbliži izvornim govornicima. Naša preporuka je da u časove stranog jezika treba ulagati od trenutka kada je dete na dovoljno razvijenom intelektualnom i socijalnom nivou da časovi budu svrsishodni i interaktivni. To je uzrast od pet godina. Ukoliko tada počnu, statistika kaže da se uspeh u usvajanju stranog jezika po modelu maternjeg dramatično povećava.

2. Kako da znam koja mi je vrsta kursa potrebna?

U našoj školi upis nije automatski, samo na osnovu broja poena na ulaznom testu. Naši pedagoški savetnici će saslušati Vaše potrebe i tek tada predložiti pravi kurs za Vas. Neretko se dešava da klijenti dođu sa predubeđenjem da im treba jedan tip kursa, a zatim uz iznošenje svojih potreba i uz naše savete, shvate da im je potreban sasvim drugi. Ključna stvar je razgovor i razumevanje potrebe klijenta.

3. Koja mi diploma treba za studije u inostranstvu i da li se polaže kod vas?

Za studije u inostranstvu su najčešće potrebne IELTS, TOEFL ili FCE, CAE i CPE diplome. Mi pripremamo polaznike za sve te ispite a oni se polažu pri određenim institucijama, npr. Britanskom savetu. Naša škola može da se pohvali da se, u saradnji sa Britanskim savetom, neki ispiti organizuju upravo u našoj školi u Sava centru.

4. Da li u toku kursa postoji mogućnost promene grupe?

Budući da smo velika škola sa više grupa istog nivoa, trudimo se da uvek pronađemo novo rešenje za Vas ukoliko je došlo do promene u Vašoj organizaciji vremena.

5. Koji se nivo znanja traži za zaposlenje na našem tržištu?

Najčešći nivo koje firme očekuju, kada nas angažuju da radimo selekciju kadra, jeste B2 po CEF-u.

6. Šta se dešava ako moram da prekinem pohađanje kursa?

U našoj školi niste ugovorno obavezani da pohađate ceo jednosemestralni kurs. Minimum ostanka je dva meseca, posle čega možete biti u standby statusu bez ikakvih materijalnih nadoknada i vratiti se na istu lekciju u nekoj novoj grupi kada Vam bude odgovaralo.

7. Da li je diploma vaše škole priznata?

Inlingua® programi su međunarodno rasprostranjeni i priznati, što donosi kredibilitet inlingua diplomama. One su međunarodna garancija Vašeg znanja. Mnogim našim učenicima priznati su inlingua sertifikati ili diplome  na fakultetima, te nisu morali da polažu ispit iz stranog jezika.

8. Po kojoj metodi se radi kod Vas?

Mi primenjujemo komunikativni pristup, a direktnu metodu u nastavi. To podrazumeva maksimalno aktiviranje postojećeg znanja i sticanja novog kroz konverzaciju. Naš cilj je da aktivno progovorite, a ne samo da razumete materijal iz kojeg učite. Ipak, pored konverzacije, negujemo i razvijanje ostalih veština, kao što su pisanje i razumevanje onoga što čujemo.

9. Kako se kod vas uči gramatika?

Gramatika je sastavni deo jezika i svaka lekcija ima neku gramatičku osnovu. Međutim, kod nas je gramatika integrisana u konverzaciju i usvaja se bez prethodne analize pravila, nešto slično usvajanju maternjeg jezika. Dakle, akcenat je na praktičnoj primeni jezika, a ne na učenju teorijskih pravila.

10. Koliko dugo treba da učim da bih mogao samostalno da se služim stranim jezikom?

U zavisnosti od Vaših potreba, period učenja može biti kraći ili duži. Naš cilj je da se oslobodite na bilo kom nivou na kom se nalazite i da sa sigurnošću i samopouzdanjem možete da se sporazumevate. Što ste na višem nivou, bolje ćete se služiti stranim jezikom. Dakle, mi Vam omogućavamo da za kratko vreme osetite veliki napredak u onome što možete da iskažete na stranom jeziku.

11. Da li deca mogu uspešno da uče dva strana jezika?

Usvajanje jezika prate brojni faktori, npr. lične karakteristike učenika, socijalna blizina dva strana jezika, motivacija učenika itd., tako da rezultati mogu biti različiti. U slučaju započinjanja učenja dva strana jezika u isto vreme, može doći do većeg stepena mešanja stranog i maternjeg jezika (interferencija) i mešanja dva strana jezika (intruzija), što vremenom dovodi do gubljenja intenziteta pri učenju. U svakom slučaju, ne može da šteti, jer kao što su stari Latini govorili „Koliko jezika govoriš, toliko ljudi vrediš.“

12. Kakve su grupe po uzrastu?

Do trećeg razreda osnovne škole grupe se formiraju prema uzrastu u skladu sa kognitivnim i motoričkim sposobnostima. Kasnije, provera znanja, ali i uzrast, najvažniji su faktori u formiranju grupe. U grupama za odrasle nalaze se studenti i odrasli polaznici.

13. Ko su profesori?

Naši profesori su diplomirani profesori jezika ili strani lektori, ali prevashodno prolaze kroz selekciju i pripremu za rad sa našim polaznicima. Obučeni su da primenjuju odabrane veštine pomoću kojih će Vama prilagoditi učenje jezika i učiniti ga interesantnim i nezaboravnim iskustvom. Mnogi od njih su živeli ili se školovali u inostranstvu, što njihovo akademsko obrazovanje dopunjuje kulturološkim aspektom, i što ih čini profesionalcima sa kojima ćete uživati u radu.